Woningen 2023 tot nu: BAR 4,2% mediaan | 4% min

Tot half september registreerde StiVAD op basis van leverdatum 122 woningtransacties met een totale waarde van 2,5 miljard euro. Op basis van overeenkomstdatum waren er 76 transacties met een totale waarde van 1,1 miljard euro. Bij deze transacties waren in tien gevallen deelnemers in StiVAD betrokken, goed voor een gezamenlijke waarde van 379,6 miljoen euro. Het mediane BAR kwam voor het derde kwartaal tot begin september uit op 4,2 procent. Het laagste BAR van 4,0 procent werd betaald door een particuliere belegger voor 49 woningen in Valkenswaard. Het hoogste BAR van 4,3 procent werd betaald voor een turnkey-project met een kleine honderd te bouwen woningen in Gouda.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR (theoretische huur) per kwartaal van transacties met woningcomplex. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

 

Woningen: geografische spreiding

Tot en met begin september waren deelnemers in StiVAD betrokken bij telkens één transactie met woningcomplexen in Noord- (BAR 4,2 procent) en Zuid-Holland (4,3), Utrecht (3,7), Zeeland (4,1) en Limburg (3,9). In Noord-Brabant ging het om twee transacties met een gemiddelde BAR van 4,7 procent. Door het geringe aantal transacties waarvan een BAR bekend is, zijn deze aanvangsrendementen slechts indicatief voor deze regionale markten.

Woningen: turnkey- en koopaannemingstransacties

Veel woningcomplexen worden verworven in koopaanneming- en turnkey-overeenkomsten met een BAR-afspraak. Twee derde van de transactiewaarde werd gesloten binnen de bandbreedte 4,1-4,5 procent. Het resterende deel viel in de bandbreedte 3,8-4,1 procent. Het laagste BAR werd betaald voor zo’n 250 te bouwen woningen in Maastricht.