Woningen 4e kwartaal 2021: BAR 3,8% mediaan | 2,9% min

In het laatste kwart van 2021 registreerde StiVAD 20 transacties waarbij deelnemers in het transactieregister betrokken waren, met een totale waarde van 421 miljoen euro. Het mediane BAR kwam uit op 3,8%. In dit kwartaal leverde een portefeuilledeal tussen twee institutionele beleggers het laagste BAR van het jaar van 2,9%. Het hoogste BAR van 4,4% werd betaald door een institutionele belegger voor een wooncomplex met 130 eenheden in Zaandam, op te leveren in 2024.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR (theoretische huur) per kwartaal van transacties met woningcomplex. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Woningen: geografische spreiding

In 2021 vonden de meeste transacties plaats in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant met respectievelijk 28, 21 en 20 transacties onder StiVAD-deelnemers. Zuid-Holland was de provincie met het laagste gemiddelde BAR van 4,1%, terwijl in Noord-Holland en Noord-Brabant gemiddeld 4,2% werd betaald.

Woningen: mediane waarde per gemeente

De mediane waarde voor het BAR op basis van theoretische huur was in 2021 met 3,8% het laagst in de gemeenten Tilburg en Houten bij respectievelijk 4 en 3 transacties. In de gemeenten Amsterdam en Rotterdam lag dit percentage op 4 met respectievelijk 13 en 4 transacties. In Den Haag kwam het mediane BAR op 4,2% bij 6 transacties.

Bij de kaart: het mediane BAR – theoretische huur – per gemeente gebaseerd op woningbeleggingstransacties in 2021.

Woningen: turnkey- en koopaannemingstransacties

Veel woningcomplexen worden verworven door middel van koopaanneming- en turnkey-overeenkomsten met een BAR-afspraak. In het merendeel van die overeenkomsten (65 procent) werden in 2021 bruto aanvangsrendementen afgesproken tussen 3,8 en 4,5%. De laagste bruto aanvangsrendementen liggen tussen 3,4 en 3,8 procent en werden genoteerd voor projecten in Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Den Haag, Nootdorp en Uithoorn.