Woningen: mediane BAR naar 3,5 procent

Vrodest, Zaandam

Woningen t/m 3e kw 2020Er zijn in 2020 tot nu toe 81 transacties geregistreerd met wooncomplexen met een totale waarde van 1,622 miljard euro. Bij 72 van deze transacties waren deelnemers in StiVAD betrokken. Het laagste BAR lag op 2,9 procent en werd geregistreerd bij een transactie tussen twee StiVAD-deelnemers waarbij vier complexen (bestaande bouw) in Houten en Soest van eigenaar wisselden. Het hoogste BAR kwam uit op 4,8 procent en werd geregistreerd bij de verkoop van twee voormalige kantoren in Maastricht, getransformeerd naar 159 studioappartementen. Het mediane BAR kwam uit op 3,5 procent.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR (theoretische huur) per kwartaal van transacties met woningcomplex. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Woningen: geografische spreiding

Woningen geografische spreiding t/m 3e kw 2020

In de eerste drie kwartalen van 2020 vonden de meeste transacties plaats in Zuid- en Noord-Holland. Ook Utrecht was populair. De laagste BAR’en werden gerealiseerd in Gelderland, Utrecht en Overijssel met respectievelijke medianen van 3,5, 3,7 en 3,9 procent. In de vijf perifere provincies en Flevoland werden te weinig transacties gerealiseerd om over te rapporteren.

Bij de kaart: aantal transacties per provincie in 2020 in de kwartalen 1 tot en met 3 en het mediane BAR – theoretische huur – van de transacties.

Woningen: mediane waarde per gemeente

mediane waarde per gemeente woningen t/m 3e kw 2020

De mediane waarde voor het BAR op basis van theoretische huur was het laagst in de gemeente Houten met 2,9 procent bij vier transacties. In Amsterdam kwam dat percentage uit op vier bij negen transacties. Rotterdam spande in aantal transacties opnieuw de kroon met zestien transacties met een mediane BAR van 4,1 procent. Hetzelfde mediane BAR werd geregistreerd bij vier transacties in Utrecht.

Bij de kaart: het mediane BAR – theoretische huur – per gemeente gebaseerd op de woningbeleggingstransacties van 2020 kwartalen 1 tot en met 3.

Woningen: turnkey- en koopaannemingstransacties

Woningen koopaanneming en turnkey t/m 3e kw 2020

Veel woningcomplexen worden verworven door middel van koopaanneming- en turnkey-overeenkomsten met een BAR-afspraak. In het merendeel van die overeenkomsten (56 procent) worden in 2020 tot nu bruto aanvangsrendementen afgesproken tussen vier en vijf procent. De laagste bruto aanvangsrendementen liggen tussen 3,6 en 3,7 procent en werden genoteerd voor projecten in respectievelijk Den Haag en Amsterdam.