Woningen 4e kwartaal 2020: BAR 4,5% mediaan | 2,75% min

Er zijn in heel 2020 door Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD’ 249 transacties geregistreerd met wooncomplexen met een totale waarde van 4,9 miljard euro. Bij 132 van deze transacties waren deelnemers in StiVAD betrokken, goed voor 3,14 miljard euro. Over die laatste transacties kwam het mediane BAR uit op 4,5 procent.

Vierde kwartaal

In december 2020 registreerde StiVAD woningtransacties van deelnemers en niet-deelnemers met een gezamenlijke waarde van 1,07 miljard euro, goed voor ruimschoots een vijfde van het totaal. Het laagste BAR in het vierde kwartaal van 2020 lag op 2,75 procent en werd geregistreerd bij de verkoop van een portefeuille met 23 woningen in Vleuten door een institutionele belegger aan een particuliere belegger. Het hoogste BAR kwam uit op 6,88 procent en werd geregistreerd bij de verkoop van een complex met 154 woningen in Enschede door een woningcorporatie aan een particuliere belegger. Het mediane BAR kwam uit op 4,6 procent.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR (theoretische huur) per kwartaal van transacties met woningcomplex. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Woningen: geografische spreiding

In 2020 vonden de meeste transacties plaats in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht. De laagste BAR’en werden gerealiseerd in Utrecht en Noord-Holland met respectievelijke medianen van 3,9 en 4,1 procent.

Bij de kaart: aantal transacties per provincie in 2020 en het mediane BAR – theoretische huur – van de transacties.

Woningen: mediane waarde per gemeente

De mediane waarde voor het BAR op basis van theoretische huur was in 2020 het laagst in de gemeente Houten met 2,9 procent bij vijf transacties. In Amsterdam kwam dat uit op 3,8 procent bij elf transacties, in Utrecht op 4,1 bij acht transacties. Rotterdam spande in aantal transacties opnieuw de kroon met negentien transacties met een mediane BAR van 3,9 procent.

Bij de kaart: het mediane BAR – theoretische huur – per gemeente gebaseerd op woningbeleggingstransacties in 2020.

Woningen: turnkey- en koopaannemingstransacties

Veel woningcomplexen worden verworven door middel van koopaanneming- en turnkey-overeenkomsten met een BAR-afspraak. In het merendeel van die overeenkomsten (59,2 procent) werden in 2020 bruto aanvangsrendementen afgesproken tussen 3,8 en 4,6 procent. De laagste bruto aanvangsrendementen liggen tussen 3,4 en 3,8 procent en werden genoteerd voor projecten in Utrecht, Zutphen, Zeist en Amsterdam.