Woningen tweede kw ‘20: mediane BAR 4,2% | minimale BAR 4,0%

Woningen: BAR Q2 20

Woningen: BAR Q2 ‘20

figuur boven: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van woningcomplex transacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

In de laatste zes kwartalen zijn er 108 woningcomplextransacties geregistreerd. Het mediane BAR voor woningcomplextransacties is gedaald van ~ 5,6% in het eerste kwartaal van 2019 naar ~ 4,2% nu. In het tweede kwartaal 2020 viel het aantal geregistreerde transacties terug naar 3, tegen 29 transacties een kwartaal eerder. De corona-uitbraak speelt hierin zeker een rol. De uitschieter in het eerste kwartaal 2020 naar een BAR van 2,5% betrof een klein object dat werd verkocht als onderdeel van een grote portefeuille.

Woningen: geografische spreiding

 

Woningen Q2 20 mediane bar

kaart boven: aantal transacties per provincie in de periode van 2019 kwartaal 1 tot en met 2020 kwartaal 2 en het mediane BAR – theoretische huur – van de transacties.

In de laatste 6 kwartalen werden de meeste transacties gedaan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De laagste BAR’en werden genoteerd in Noord-Holland. In Groningen, Friesland, Overijssel, Flevoland en Zeeland werden te weinig transacties geregistreerd om over te kunnen rapporteren.

Woningen: mediane waarde per gemeente

Woningen Q2 20 mediane bar

kaart boven: het mediane BAR – theoretische huur – per gemeente gebaseerd op de woningbeleggingstransacties van 2019 kwartaal 1 tot en met 2020 kwartaal 2.

In waarde gemeten vonden de meeste transacties plaats in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Den Bosch, Eindhoven en Sittard-Geleen. Rotterdam spande de kroon met 19 transacties in totaal.

Woningen: turnkey- en koopaannemingstransacties

Woningen Q2 20 histogram

figuur boven: spreiding van het BAR – theoretische huur – van turnkey- en koop-aannemingsovereenkomsten voor – nieuwe – woningcomplexen in de periode van 2019 kwartaal 1 tot en met 2020 kwartaal 2.

Veel woningcomplexen worden verworven door middel van koopaanneming- en turnkey-overeenkomsten met een BAR-afspraak. In het merendeel van die overeenkomsten (~ 60%) worden bruto aanvangsrendementen afgesproken tussen 3,9% en 4,9%. De laagste bruto aanvangsrendementen, veelal gerealiseerd in de regio Amsterdam, liggen tussen 3,7% en 3,9%.