Stivad bereikt € 3 miljard aan meldingen vastgoedtransacties

De Stichting Vastgoeddata “StiVAD” heeft sinds de start in het eerste kwartaal van 2011  € 3 miljard aan meldingen van vastgoedtransacties geregistreerd. Het betreft 356 meldingen van 21 deelnemende grote vastgoedeigenaren, waaronder institutionele beleggers en corporaties. De partijen vervullen hiermee de wens van de toezichthouders om te komen tot meer zelfregulatie in de vastgoedsector en de realisatie van een centraal register voor vastgoedbeleggingstransacties. Het register moet leiden tot betere vastgoedwaarderingen.

vijftig prijsbepalende kenmerken per transacties

De vastgoedbeleggers melden niet slechts de koopsom vrij op naam maar ook vijftig andere prijsbepalende kenmerken. Hierbij moet worden gedacht aan zaken zoals: soort transactie (bijvoorbeeld portefeuilleverkoop versus verkoop één object), gebouwkenmerken, exploitatiegegevens, mogelijke huurconcessies, de grondsituatie en het behaalde rendement. Met deze gedetailleerde data over feitelijke aan- en verkopen produceert StiVAD eenduidige referentiegegevens en ook marktrapportages. Dit leidt tot een sterk betere transparantie. De marktreferenties in de database ondersteunen bij het beter onderbouwen van vastgoedwaarderingen op marktwaarde.

marktreferenties voor de validatie van vastgoedtaxaties

De deelnemende beleggers gebruiken de marktreferenties voor de validatie van vastgoedtaxaties. Vanaf 1 januari aanstaande zullen ook de taxateurs van deze beleggers tot de database worden toegelaten. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de kritiek van taxateurs dat beleggers wel om referenties vragen, maar deze zelf niet verstrekken. De samenwerking tussen vastgoedeigenaren en hun taxateurs en de hierdoor gerealiseerde transparantie zijn uniek in Nederland en in de wereld. “StiVAD ligt goed op koers om een sectorbrede transactiedatabase te worden. Andere vastgoedeigenaren zijn nadrukkelijk uitgenodigd om ook deel te nemen”, aldus René Vierkant, voorzitter van het bestuur van StiVAD.

PDF: PERSBERICHT – StiVAD bereikt drie miljard aan meldingen vastgoedtransacties v_9_12_2013