Feiten

In 2022 is voor een totaal volume van 5.600 miljoen euro aan bedrijfsruimten inclusief logistiek overgegaan naar een nieuwe eigenaar. Ruim een derde daarvan was nieuwbouw. Voorbeelden hiervan zijn: distributiecentrum VidaXL in Venlo (144.000 m 2 ) en Campus A58 in Roosendaal (113.000 m 2 ). Naast nieuwbouw van grote distributiecentra is er steeds meer aandacht voor herontwikkeling van   bestaande bedrijfspanden. In totaal werd in 2022 (overeenkomstdatum) voor 289 miljoen aan bedrijfspanden aangekocht waarbij aangegeven is dat sprake is van  herontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn: het voormalige bedrijfscomplex van  RotoSmeets in Weert (52.800 m2) en het complex van Scandinavian Tobacco Group in Eersel (26.400 m2). De bestemming van deze herontwikkelingscomplexen loopt uiteen van  transformatie naar city hubs tot woningbouw zoals in Eersel met de locatie Scandiavian Tobacco Group het geval is.

  • Het transactievolume op basis van leverdatum¹, in 2022 is uitgekomen op € 5,6 miljard
  • Dit was een stijging van +3,7% ten opzichte van 2021 (€ 5,4 miljard)

  • Het transactievolume, op basis van overeenkomstdatum² in 2022 is uitgekomen op € 4,7 miljard
  • Dit was een daling van -/- 22% ten opzichte van 2021 (€ 6 miljard)