Organisatie

De Stichting Vastgoeddata “StiVAD” heeft tot doel transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen door het opbouwen van een database om deelnemers informatie te bieden op het gebied van vastgoed en vastgoedtransacties. Die informatie ondersteunt vastgoedwaarderingen op een neutrale en gereglementeerde manier. (statuten, artikel 2.1)

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het (laten) bundelen en op elektronische wijze centraal inzichtelijk (laten) maken van beleggingstransactiegegevens;
  2. het (laten) verzorgen van de verwerking van gegevens ten behoeve van validatie van de waarderingen van vastgoedobjecten op marktwaarde;
  3. het aangaan van overeenkomsten met (rechts)personen waaronder Deelnemers en taxateurs van vastgoedbeleggingsobjecten ter zake de hiervoor onder a. en b. omschreven werkzaamheden;
  4. het aangaan van overeenkomsten met professionele organisaties of instellingen met goede naam en faam en die beschikking hebben over relevante (markt)gegevens op het gebied van vastgoed en vastgoedbeleggingen. (statuten, artikel 2.2)

De organisatie kent onder andere een:

  1. gebruikersvergadering
  2. raad van toezicht
  3. bestuur
  4. directie en team

Gebruikersvergadering

In de gebruikersvergadering zijn alle deelnemers vertegenwoordigd. Voor de deelnemers, zie bijlage IV.

Raad van Toezicht

F. van Hoeken MSc MRE FRICS RRV RT SV – voorzitter
R.S. Vierkant MRE
Dr. J. Vis MBA CMC RV

Bestuur

R.W.Y. van Dijk MRE MRICS – voorzitter
Drs ing E.H.M. Clement MRE MRICS – secretaris
G.P. Felix MRICS RT – penningmeester
P.C. Dansen MRICS RT
Drs. K.I. Deana MRICS
Drs. J. Holland RA
Drs. Y. Ünlü MRE

Directie en team

Drs. P. Jager MRE MRICS – algemeen directeur
Ir. R.S. Bogaerds – CTO
D. Kelly – Senior Lead Developer
P. Kooijman-Denissen – marketresearch; commercieel
R. Anjani – research
J. van Bentum – communicatie
E. de Valck – managementassistente