Feiten

In 2022 steeg het beleggingsvolume met 17 procent ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit cijfers van StiVAD op basis van leverdatum. Kijkend naar het beleggingsvolume over 2022 op basis van overeenkomstdatum kantelt dit positieve beeld. Op basis van overeenkomstdatum tonen de StiVAD-cijfers een daling van 10 procent.

Dat het beleggingsvolume op basis van overeenkomstdatum ‘slechts’ 10 procent daalt, wordt voor een deel veroorzaakt door de aangekondigde verhoging van de overdrachtsbelasting die met ingang van 1 januari 2023 van 8 procent naar 10,4 procent is verhoogd.

  • Het transactievolume op basis van leverdatum¹ in 2022 is uitgekomen op € 21 miljard
  • Dit was een stijging van 17% ten opzichte van 2021 (€ 18 miljard)
  • Het transactievolume op basis van overeenkomstdatum² in 2022 is uitgekomen op € 18 miljard
  • Dit was een daling van -/-10% ten opzichte van 2021 (€ 20 miljard)

Dalende lijn rendementen op woningen stabiliseert

In 2022 realiseerden beleggers opnieuw lage rendementen op woningbeleggingen, tot najaar 2022 toen de druk op de woningbeleggingsmarkt zichtbaar werd. Rendementen op nieuwbouwbeleggingen stabiliseerden, een trendbreuk. Eind 2022 werd zelfs een lichte stijging zichtbaar, voor het eerst sinds 2014.

De corona-epidemie stuwde het rendement op winkels

In de corona-jaren veroorzaakten de stille winkelstraten een stijging van het bruto aanvangsrendement op bestaand winkelvastgoed en nieuwbouw.

Financiële crisis liet tot 2017 sporen na op kantorenmarkt

De financiële crisis van het vorige decennium liet diepe sporen na in de  kantoorbeleggingsmarkt. Rendementen liepen op om vervolgens vanaf 2017 terug te veren naar het niveau van vóór de financiële crisis.