Inleiding

Unieke data

De oudste transactie in het vastgoed­beleggings­transactie­register (VBT-register) is gedateerd maart 2008 en betreft een Turnkey-overeenkomst met BAR afspraak voor het bouwen van kantoor Nijenburg in Amsterdam ter waarde van 55,5 miljoen euro. Het bruto aanvangsrendement (BAR) was 5,9 procent. Vandaag de dag staan er meer dan 6.200 transacties in het VBT-register met een totaal beleggingsvolume van 81,6 miljard euro. De data van het VBT-register zijn uniek, omdat deze direct worden verkregen van de deelnemers in StiVAD. Per transactie worden er zo’n vijftig variabelen geregistreerd, waaronder huren, rendementen, exploitatie- en energiegegevens. Sinds 2021 ontvangt StiVAD ter aanvulling alle bedrijfsmatige transacties groter dan of gelijk aan een miljoen euro van het Kadaster. Hiermee wordt een zeer hoge mate van markttransparantie bereikt. Onze deelnemers hebben zo de mogelijkheid om onder andere de ontwikkelingen van de beleggingsvolumes te volgen, portefeuilletransacties in te zien en de transactiegeschiedenis van een gebouw te bekijken.

Het VBT-register biedt een schat aan informatie over de vastgoedbeleggingsmarkt. Met dit eerste marktrapport hoopt StiVAD u meer inzicht te geven in de ontwikkelingen van die markt. We hebben, naast de statistiek, een aantal experts gevraagd hun visie op de ontwikkelingen te geven. Het eerste hoofdstuk gaat over de Nederlandse markt en start met een interview met de toezichthouder DNB. De cijfers betreffen onder andere: de beleggingsvolumes, de regionale spreiding van de beleggingen, de grootste transacties en de ontwikkelingen van de bruto aanvangsrendementen. In de vijf hoofdstukken die volgen worden vergelijkbare analyses uitgevoerd op het niveau van de beleggingscategorie.

Veel deskundigen hebben hun bijdrage geleverd. Wij danken de geïnterviewden, in volgorde van het rapport: Francesco Caloia (DNB), Wim Wensing (Amvest), Rob Haans (De Alliantie), Michiel Vrijman (Heimstaden), Jaap van Berkel (Habion), Lieke Korthout en Roger Felix (MVGM Taxaties), Wilfrid Donkers (Deloitte) en Edwin van de Woestijne (a.s.r. real estate). Bovenal gaat dank uit naar alle deelnemers die ons ondersteunen en in het bijzonder naar die partijen die over hun schaduw heen springen en zich transparant tonen door het aanleveren van hun transactiedata. Wij willen benadrukken dat wij open staan voor reacties, e-mail: research@stivad.nl.

Namens het StiVAD-team wens ik u veel leesplezier.

drs Pieter Jager MRE MRICS
directeur Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD‘