Visie op feiten

Dit is het eerste exemplaar van het StiVAD-marktrapport over de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. Een rapport over de ontwikkelingen van de beleggingsvolumes, de bruto aanvangsrendementen en de regionale spreiding van vastgoedbeleggingen. Het rapport is gebaseerd op de unieke data uit het transactieregister voor vastgoedbeleggingen dat StiVAD sinds 2011 beheert. De cijfers in het rapport worden geduid door experts, waaronder de toezichthouder DNB, bestuurders van corporaties en institutionele beleggers, taxateurs en accountants. Graag wil ik de geïnterviewden danken voor hun waardevolle bijdragen.

Het idee van een transactieregister is ontstaan tegen de achtergrond van de kredietcrisis in 2008, de schuldencrisis in 2011 en de twijfels die daardoor ontstonden over de waarde van vastgoed. Op initiatief van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) is het neutrale informatieplatform StiVAD opgericht met als doel transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen onder andere middels een register van vastgoedbeleggingstransacties. De marktreferenties uit het register ondersteunen betrouwbare vastgoedwaarderingen, wat bijdraagt aan financiële stabiliteit. Met dit rapport wil StiVAD de markttransparantie verder bevorderen. De data voor het rapport zijn voor een belangrijk deel rechtstreeks verkregen van de deelnemende beleggers en corporaties. Ook deze partijen wil ik bedanken voor hun inspanningen. Zonder de bereidheid van deze deelnemers om diepgaand inzicht te geven in hun transacties was een rapport als dit niet mogelijk geweest.

Door de veranderingen in de vastgoedmarkten vragen onze deelnemers om steeds meer specifieke vastgoeddata, denk aan duurzaamheidskenmerken, exploitatiegegevens van zorgvastgoed of beleggingsvolumes per beleggingscategorie per kwartaal. Als neutraal informatieplatform vult StiVAD deze klantbehoeften in. De vastgoedsector professionaliseert verder en wordt steeds meer datagedreven. Met dit rapport hopen we daaraan een bijdrage te leveren.

Ik wens u veel succes met de inzichten uit de interviews en de gepresenteerde cijfers in uw dagelijkse praktijk.

Utrecht, mei 2023

Robbert W.Y. van Dijk MRE MRICS
voorzitter bestuur Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD’
managing director Residential a.s.r. real estate