Feiten

De verwachting was dat een terugval in het beleggingsvolume in 2022 het eerst zichtbaar zou zijn in het segment winkels. Deze verwachting is niet uitgekomen. Het beleggingsvolume op basis van leverdatum steeg in 2022 met 21 procent ten opzichte van 2021.

Behalve de onder andere in de ‘Top 5 winkeltransacties’ (zie pagina 57) verkochte winkelcentra is voor ruim 500 miljoen euro aan winkelvastgoed verkocht waarbij sprake is van een supermarkt. Dit betreft 24 procent van het totaal beleggingsvolume winkels in 2022 (overeenkomstdatum). Het mediane BAR van de winkelvastgoedbeleggingen waarbij deelnemers in StiVAD betrokken waren liep op van 6,3 begin 2022 naar 7,7 procent eind 2022.

  • Het transactievolume op basis van leverdatum1 , in 2022 is uitgekomen op € 2,3 miljard
  • Dit was een stijging van +21% ten opzichte van 2021 (€ 1,9 miljard)

  • Het transactievolume, op basis van overeenkomstdatum² in 2022 is uitgekomen op € 2,2 miljard
  • Dit was een stijging van +16% ten opzichte van 2021 (€ 1,9 miljard)