Feiten

De relatief jonge nichemarkt woonzorg is voor beleggers steeds meer een aantrekkelijk alternatief. Het totaal volume steeg van 940 miljoen euro in 2020 naar ruim 1,3 miljard euro in 2022. In 2022 kwam 36 procent van het woonzorgvastgoed in handen van buitenlandse beleggers.

Woonzorgcomplexen tonen een beperkte spreiding van bruto aanvangsrendementen. Bij nieuwbouw woonzorgcomplexen is de bandbreedte 4 tot 7 procent (op basis van overeenkomstdatum 2022). Bij bestaande woonzorgcomplexen is de bandbreedte 8 tot 12 procent. Het mediane BAR van alle woonzorgbeleggingen in 2022 waarbij deelnemers in StiVAD betrokken waren, bedroeg 5,8 procent.

  • Het transactievolume op basis van leverdatum¹, in 2022 is uitgekomen op € 1,3 miljard
  • Dit was een stijging van +18% ten opzichte van 2021 (€ 1,1 miljard)
  • Het transactievolume op basis van leverdatum¹, in 2022 is uitgekomen op € 1,3 miljard
  • Dit was een stijging van +18% ten opzichte van 2021 (€ 1,1 miljard)

  • Het transactievolume, op basis van overeenkomstdatum² in 2022 is uitgekomen op € 1,1 miljard
  • Dit was een daling van -/- 15% ten opzichte van 2021 (€ 1,3 miljard)