Frans van Hoeken (Partner / Managing Director DTZ Zadelhoff Valuation Advisory Services) is benoemd in het bestuur van de Stichting Vastgoeddata “StiVAD”. StiVAD heeft tot doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het vullen van een landelijk register met beleggingstransacties. De transactiedata wordt gedeeld met de taxateurs ten behoeve van markreferenties. De benoeming komt mede voort uit de sterke groei die StiVAD de laatste maanden doormaakt door de deelname van taxatiebureau’s in de stichting.

 

Frans van Hoeken MSc MRE FRICS RRV RT SV is een zeer ervaren taxateur en betrokken bij meerdere initiatieven voor de vastgoedsector, zoals onder andere het opstellen van rapport “Goed gewaardeerd vastgoed” van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA). “Door mijn benoeming kan ik de visie van de taxateurs in het bestuur van StiVAD vertegenwoordigen. Het feit dat de eigenaren die deelnemen in StiVAD transparant zijn over hun transactiedata richting hun taxateurs juich ik van harte toe. Het delen van deze kennis is tenslotte een belangrijke aanbeveling van het Platform Taxateurs en Accountants om zo te komen tot betere onderbouwing en validering van waarderingen, aldus Frans van Hoeken.

 

StiVAD heeft momenteel 30 deelnemers waaronder institutionele en particuliere beleggers, corporaties en de grootste taxatiebureau’s. Vanaf begin 2011 zijn er 535 beleggingstransacties gemeld met een transactievolume van ruim € 4,5 miljard. De taxatiebureau’s taxeren circa 65% van het Nederlandse zakelijk onroerend goed. “Wij zijn blij dat Frans van Hoeken namens de taxateurs in het bestuur van StiVAD zitting wil nemen. Naast zijn zeer uitgebreide kennis en ervaring is Frans ook direct betrokken bij de implementatie van de 28 aanbevelingen van PTA. Frans verbreedt de kennis in het bestuur”, aldus René Vierkant, voorzitter van het bestuur van StiVAD.

StiVAD (Stichting Vastgoeddata) breidt verder uit door de toetreding van de afdeling Valuation and Advisory Services van Colliers International. StiVAD heeft tot doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het vullen van een landelijk register met beleggingstransacties. De transactiedata wordt gedeeld met de taxateurs ten behoeve van markreferenties. Colliers is een van de grotere internationale taxateurs in Nederland. Deelnemers in StiVAD zien de beschikbaarheid van marktreferenties als noodzakelijk voor het onderbouwen en valideren van vastgoedwaarderingen.

Colliers International is een gevestigde naam in de wereld van onroerend goed. Vanuit Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam worden lokale, regionale en landelijke vastgoeddiensten geleverd. “De taxateurs van Colliers verwelkomen het feit dat de vastgoedeigenaren transactiedata delen met hun onafhankelijke waarderingsdeskundigen. Het delen van kennis is een zeer belangrijke aanbeveling van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA). StiVAD geeft hier invulling aan, aldus Paul Nelisse, Associate Director Valuation and Advisory Services Colliers International.

StiVAD heeft momenteel 30 deelnemers waaronder institutionele en particuliere beleggers, corporaties en de grootste taxatiebureau’s. Vanaf begin 2011 zijn er 530 beleggingstransacties gemeld met een transactievolume van ruim € 4,5 miljard. De taxatiebureau’s taxeren circa 65% van het Nederlandse zakelijk onroerend goed. “Wij zijn verheugd met de komst van Colliers. Wij hechten veel waarde aan hun kennis en kunde van de Nederlandse vastgoedmarkt. Door deel te nemen in StiVAD kiest Colliers voor meer markttransparantie en de positieve effecten op de markt”, aldus René Vierkant, voorzitter van het bestuur van StiVAD.