Woonstad Rotterdam is de 42ste deelnemer in de Stichting Vastgoeddata (Stivad). Eerder traden woningcorporaties WonenLimburg en Stadgenoot toe tot Stivad.

Stivad beheert een landelijk register met vastgoedbeleggingstransacties en heeft tot doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het beschikbaar stellen van de transactiedata aan deelnemers. De toetreding van Woonstad Rotterdam, als een van de grotere woningcorporaties in Nederland, bevestigt de trend dat steeds meer corporaties behoefte hebben aan actuele marktdata.

Stichting Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met bijna 54.000 woningen in Rotterdam. “Toetreding tot Stivad past uitstekend in ons streven naar een transparante verantwoording van de financiële en maatschappelijke resultaten van onze investeringen en activiteiten”, zegt Richard Feenstra, lid van de Raad van Bestuur van Woonstad. “Naast de bijdrage aan verdere professionalisering van het waarderen van vastgoed en het verbeteren van transparantie op de vastgoedmarkten, helpt deelname aan het register Woonstad zelf en onze taxateurs bij het verhogen van de kwaliteit van onze eigen taxaties.”

StiVAD beheert een landelijk register met beleggingstransacties en heeft tot doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het beschikbaar stellen van de transactiedata aan de deelnemende taxateurs ten behoeve van referenties.

Annexum is een van de grootste aanbieders van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland. Deelnemers in StiVAD zijn institutionele en particuliere beleggers, corporaties en de grotere taxatiebureaus. Vanaf begin 2011 zijn er ruim 1223 beleggingstransacties door de vastgoedbeleggers gemeld met een transactievolume van ruim 11,4 miljard euro

Annexum heeft een fondsvermogen van 0,8 miljard euro, waarvan 367 miljoen euro eigen vermogen. Annexum beheert 33 fondsen. “In samenwerking met overige StiVAD-deelnemers, hopen wij als fondsaanbieder te kunnen bijdragen aan verdere professionalisering en transparantie van de vastgoedsector. Meer transparantie staat hoog in ons vaandel”, aldus ceo Huib Boissevain van Annexum.

StiVAD heeft momenteel 39 deelnemers waaronder institutionele en particuliere beleggers, corporaties en de grootste taxatiebureaus. De deelnemende taxatiebureaus taxeren gezamenlijk circa 85 procent van het Nederlandse zakelijk onroerend goed. “Wij zijn zeer verheugd met de komst van Annexum. Annexum ondersteunt ons doel om te komen tot meer markttransparantie en daarmee tot positieve lange termijn effecten zoals meer vertrouwen in de markt”, aldus voorzitter René Vierkant van het bestuur van StiVAD.