Vastgoedbeleggers kochten in 2023 tot en met het 3e kwartaal gemeten op basis van leverdatum voor 6,5 miljard euro Nederlands vastgoed. Het volume op basis van overeenkomstdatum kwam uit op 5,1 miljard euro. Dat blijkt uit het transactieregister van StiVAD.

Over de eerste drie kwartalen in 2022 lag het beleggingsvolume gemeten naar leverdatum nog op 13,9 miljard euro. Daarmee loopt de vastgoedbeleggingsmarkt in volume nu 53 procent achter op vorig jaar.

Oplopende transactietotalen

Wel zag StiVAD in het derde kwartaal oplopende transactietotalen tegenover het voorgaande kwartaal. Dat was het geval voor woningcomplexen (1,3 miljard tegen 920 miljoen), winkels (310 miljoen tegen 170 miljoen) en zorgvastgoed (220 miljoen tegen 42 miljoen). Maar in geen van deze assetklassen overschreed het totaal dat in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In woningcomplexen verhandelden beleggers gemeten naar leverdatum tot en met het derde kwartaal voor 2,7 miljard euro. Dat was 4,1 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Een derde minder dus. In winkels belegden ze in die periode 551 miljoen euro, tegen 1,5 miljard een jaar eerder. Daar bedraagt de achterstand dus twee derde. Bij kantoorbeleggingen is de achterstand kleiner met een totaal van 1,19 miljard euro, tegen 2,63 miljard euro in 2022. Logistiek en bedrijfshallen zijn tot en met het derde kwartaal goed voor 1,5 miljard euro aan beleggingen, tegen 4,1 miljard euro in dezelfde periode in 2022. Transacties met zorgvastgoed telden op tot 327 miljoen euro, tegen 1 miljard een jaar eerder. In de categorie overig vastgoed verhandelden beleggers voor 270 miljoen euro.

Mammoettanker

Als we kijken naar overeenkomstdatum staken beleggers in 2023 tot en met het derde kwartaal slechts 5,1 miljard euro in vastgoed. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog 12,6 miljard euro. Het verschil in de totalen gemeten naar leverdatum (6,5 miljard) en overeenkomstdatum (5,1 miljard) is een indicatie van het sentiment in de markt. De afspraken over recente juridische leveringen zijn al veel eerder gemaakt, toen de verwachtingen hoger gespannen waren. In 2022 lag het beleggingsvolume naar overeenkomstdatum op 19 miljard euro, gemeten naar leverdatum was dat 21 miljard. De vastgoedmarkt is daarmee vergelijkbaar met een mammoettanker, die voortdrijft terwijl de motoren al enige tijd zijn uitgeschakeld.

Tot en met het derde kwartaal registreerde StiVAD op basis van overeenkomstdatum 107 transacties met woningen voor 1,6 miljard euro. Bij 12 van deze transacties noteerde StiVAD ook rendementen.

Het mediane BAR voor het derde kwartaal kwam uit op 4,2 procent op basis van vijf transacties waarvoor StiVAD rendementen noteerde. Het ging in die gevallen – op één na – om turnkey- of koopaannemingcontracten met BAR-afspraak. Het valt in de cijfers op dat institutionele partijen en grotere particuliere beleggers nauwelijks bestaande woningen verhandelen.

Energielabel C

Het laagste BAR van 4,0 procent betaalde een particuliere belegger voor 49 bestaande woningen met energielabel C in de regio Eindhoven. De verkoper was een institutionele belegger. Het hoogste BAR van 4,3 procent betaalde een institutionele partij voor een turnkeyproject met een kleine honderd woningen in het Groene Hart.

Taakoverdracht

In het tweede kwartaal betaalde een woningcorporatie bij een taakoverdracht het hoogste BAR van 14,5%.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR (theoretische huur) per kwartaal van transacties met woningcomplex. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

 

Woningen: geografische spreiding

In de provincie Zuid-Holland lag het gemiddelde BAR voor woningtransacties waarvoor StiVAD rendementen noteerde op 4,2%. Door het geringe aantal transacties zijn er geen bruikbare aanvangsrendementen voor de overige provincies beschikbaar.

Passanten voor winkels in een winkelcentrum in een buitenwijk van Amsterdam.StiVAD registreerde tot en met het derde kwartaal 2023 op basis van overeenkomstdatum 93 transacties met winkels en winkelcentra voor 684,5 miljoen euro. Bij 19 noteerde StiVAD ook rendementen, goed voor 100,1 miljoen euro.

Het laagste BAR in het derde kwartaal kwam uit op 5,1%. Een institutionele belegger betaalde dit aanvangsrendement voor een supermarkt in Eindhoven in een transactie met een particuliere belegger. Het hoogste BAR van 7,4 werd genoteerd in een transactie met meerdere winkels in Den Haag tussen twee institutionele beleggers. Het mediane BAR kwam uit op 5,7%.

In het vierde kwartaal lag het laagste BAR op 6,3% voor een winkelpand aan de Haarlemmerstraat in Leiden. Het hoogste BAR van 7,7% werd genoteerd voor een winkel in het kernwinkelgebied in Alkmaar. Het voorlopige mediane BAR voor het vierde kwartaal – op basis van het minimum van drie transacties – kwam uit op 7,3%.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van winkeltransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Er wisselen in het derde kwartaal van 2023 weinig kantoren van eigenaarTot en met het derde kwartaal van 2023 zag StiVAD op basis van overeenkomstdatum 79 transacties met kantoren voor een waarde van 1,1 miljard euro. Er was slechts één transactie waarbij StiVAD een rendement noteerde: de verkoop van een bestaand kantoor in Zoetermeer. Door dit lage aantal transacties is het voor dit jaar nog niet mogelijk geweest een boxplot te tekenen.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van kantorentransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

In het register stonden begin november 2023 6.863 transacties:

* 2.264 woningcomplexen

* 1.437 winkels en winkelcentra

* 1.223 kantoren

* 1.237 bedrijfsvastgoed

* 478 woonzorgcomplexen

* 45 parkeergarages

* 179 overige

In de voorgaande zes maanden werden 613 nieuwe transacties toegevoegd. De waarde van alle transacties in het VBT-register samen beloopt 89,65 miljard euro.