De prijzen van commercieel vastgoed zijn in de eerste helft van 2017 doorgestegen, in lijn met de groei van 2016. Dat meldt de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op basis van zijn prijsindex commercieelvastgoed. Prijzen stegen sinds eind 2016 met 2,2 procent (bedrijfsruimten), 3,3 procent (winkels) en 5,6 procent (kantoren).

Winkelprijzen nemen daarmee in ongeveer hetzelfde tempo toe als in 2016. De prijsstijging in dat segment bedroeg over het gehele jaar 2016 6,8 procent. De prijzen van kantoren stijgen harder dan in het jaar ervoor. Over heel 2016 was de prijsgroei voor kantoren 6 procent en dat is bijna hetzelfde als de eerste helft van 2017.

De prijsstijging van bedrijfsruimten blijft niet alleen achter bij die in de andere segmenten, maar ook bij de groei voor bedrijfsruimten een jaar eerder (7,3 procent). Maar over bijna zeventien jaar gemeten komt de stijging voor bedrijfsruimten hoger uit dan voor de andere segmenten. Terwijl de prijs van bedrijfsruimten boven het niveau van het basisjaar (2000) ligt, liggen de prijzen van winkels en kantoren daar nog altijd (net) onder.

Ondanks de prijsstijging van commercieel vastgoed is de daling na 2008 nog lang niet gecompenseerd. Dat staat in contrast tot de gemiddelde prijs op de koopwoningmarkt, die zich volgens de ASRE al op een historisch hoog niveau bevindt. In de eerste helft van 2017 stegen de prijzen op die markt met bijna 9 procent opzichte van het eind van 2016.

Leegstandscijfers van de winkel- en kantorenmarkt bevestigen dat markten voor commercieel vastgoed relatief ontspannen zijn, ondanks de aantrekkende opname op specifieke kantoorlocaties en in specifieke winkelgebieden. Dat er desondanks prijsstijgingen optreden, heeft mede te maken met het grote beschikbare beleggingsvermogen in combinatie met de lage rente.

Data van StiVAD

De ASRE heeft de prijsindex voor commercieel vastgoed geconstrueerd op verzoek en met geld van NVM Business. Andere financier is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs in de Vastgoedkunde (SWOOV). De data zijn afkomstig van NVM Business, Strabo en Stivad.

Het is voor het eerst dat de ASRE gebruik kan maken van de data van Stivad. Stivad is vanuit de sector opgericht om de transparantie van de vastgoedmarkt te vergroten. Dit gebeurt onder andere door verzameling en onderlinge uitwisseling van gegevens over beleggingstransacties van de deelnemers. De deelnemende vastgoedeigenaren zijn vooral institutionele en particuliere beleggers en corporaties. De deelnemers hebben 125 miljard euro aan Nederlands vastgoed in de portefeuilles.

De raad van toezicht van Stivad (Stichting Vastgoeddata) heeft zeven nieuwe bestuurders benoemd. De benoemingen komen mede voort uit de sterke groei van Stivad de laatste maanden door de deelname van woningcorporaties.

De nieuwe bestuurders voor de raad van toezicht zijn: Taco van Hoek (Economisch Instituut voor de Bouw), René Vierkant (Syntrus Achmea Real Estate & Finance) en Jan Vis (voorzitter Platform Taxateurs en Accountants en Erasmus Universiteit).

Robbert van Dijk

Robbert van Dijk

De nieuwe bestuursleden zijn Robbert van Dijk, voorzitter (ASR Vastgoed Vermogensbeheer, managing director Residential), Frank Vellinga (Syntrus Achmea Real Estate & Finance, director Office and Industrial Investments), Roger Felix (MVGM taxaties, directeur/partner) en Jeroen Boogaard (Cushman & Wakefield, head of Banking Valuations).

Frans van Hoeken (voorzitter raad van toezicht), verwelkomt de nieuwe bestuurders. “De nieuwe leden zijn gericht gevraagd op basis van hun expertises en ik ben er dan ook van overtuigd dat zij Stivad verder zullen versterken.”

Robbert van Dijk, de nieuwe bestuursvoorzitter: “We willen Stivad als onafhankelijk informatieplatform voor vastgoed verder uitbouwen. Het bieden van hoogwaardige data aan de Stivad-deelnemers is een mooie uitdaging in dit digitale tijdperk. Veel dank gaat uit naar mijn voorganger René Vierkant voor zijn voorzitterschap tijdens de opbouwfase van Stivad.”