Prijsindex commercieel vastgoed 2018De koopprijzen van bedrijfsruimten en kantoren zijn in 2017 met respectievelijk 4,2 procent en 6,4 procent gestegen. De koopprijzen van winkelruimten zijn echter met ongeveer 5,1 procent gedaald, zo blijkt uit onderzoek dat de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op verzoek van NVM Business uitvoert naar de prijsontwikkeling van in Nederland gelegen commercieel vastgoed. De index wordt samengesteld op basis van cijfers van NVM Business, Strabo en StiVAD.

De lage rente in combinatie met de grote vraag op zowel de gebruikers- als de beleggingsmarkt zorgt ervoor dat de prijzen voor kantoren en bedrijfsruimten stijgen. De prijsgroei van kantoren is ongeveer even groot als in het jaar ervoor. De prijzen van bedrijfsruimten zijn wat minder hard gegroeid, maar qua niveau ligt dit segment als enige van de drie segmenten boven het basisjaar (2000).

De daling van de koopprijzen van winkelruimten is opvallend, want de cijfers over de eerste helft van het jaar duidden nog op een voorzichtige stijging. Het lijkt erop dat het vertrouwen in de winkelmarkt afneemt. Deze bevinding wordt ondersteund door een nog altijd relatief hoog gemiddeld leegstandspercentage, met name door de faillissementen van een aantal grote winkelketens in recente jaren zoals V&D, Miss Etam, Schoenenreus, House of Shoes, MS Mode, Mitra en McGregor. En het wordt ondersteund door een afnemende planvoorraad voor nieuwe winkels. Overigens deed de prijsdaling van winkelruimte zich niet voor in de noordvleugel van de Randstand en de grote winkelsteden.

Prijsontwikkelingen vergeleken met de koopwoningmarkt

Om de prijsontwikkeling van commercieel vastgoed beter te kunnen duiden, is deze afgezet tegen die van koopwoningen. Zowel qua groei – de prijs van koopwoningen groeide in 2017 met ongeveer 12 procent – als qua niveau blijft commercieel vastgoed ver achter. Daar waar de gemiddelde woningprijs inmiddels de pre-crisispiek van 2007 overstijgt, komt die van commercieel vastgoed exclusief bedrijfsruimten niet boven het niveau van 2000 uit.

Technische toelichting

Deze prijsindex is geconstrueerd door de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op verzoek van en medegefinancierd door NVM Business. Andere financier is de ASRE. De data zijn afkomstig van NVM Business, Strabo en StiVAD. Het betreft hier een zogeheten hedonische prijsindex.