In het register stonden half september 2022 5.254 transacties:
* 1.862 woningcomplexen
* 1.152 winkels en winkelcentra
* 963 kantoren
* 850 bedrijfsvastgoed
* 313 woonzorgcomplexen
* 36 parkeergarages
* 78 overige

In de voorgaande zes maanden werden 623 nieuwe transacties toegevoegd. De meldingen van de afgelopen 12 maanden tellen tot nu op tot een totaal van 22,1 miljard euro. De waarde van alle transacties in het VBT-register samen beloopt 69,4 miljard euro.

Tot en met het tweede kwartaal werden in 2022 vijf kantoorpanden verkocht waarbij StiVAD-deelnemers waren betrokken, met een totale waarde van 60,6 miljoen euro. Daarvan vielen de meeste in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal waren het er te weinig om zinnige uitspraken te doen over in de markt betaalde rendementen.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van kantorentransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Het laagste BAR van 4,7% werd geregistreerd voor de aankoop door een institutionele belegger van een supermarkt en separaat winkelpand in Zeeland. Verkoper was een particuliere belegger. Er waren tot en met het tweede kwartaal zestien transacties waarbij een StiVAD-deelnemer was betrokken, voor een totale waarde van 180 miljoen euro. Het hoogste BAR in het tweede kwartaal van 8,4% werd betaald voor een winkelpand in Soest.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van winkeltransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Tot en met het tweede kwartaal van 2022 registreerde StiVAD 14 transacties met woningcomplexen waarbij deelnemers in het transactieregister betrokken waren, met een totale waarde van 562,9 miljoen euro. Het mediane BAR kwam in het tweede kwartaal uit op 3,75%. De aankoop van 130 te bouwen woningen in Amsterdam-West leverde het laagste BAR van 3,0%. Het hoogste BAR van 4,3% werd betaald door een institutionele belegger voor een te bouwen wooncomplex met 98 eenheden in Waddinxveen.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR (theoretische huur) per kwartaal van transacties met woningcomplex. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Woningen: geografische spreiding

In de eerste helft van 2022 waren de aankopen gelijkelijk gespreid over Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant met elk drie transacties onder StiVAD-deelnemers. Noord-Holland was de provincie met het laagste gemiddelde BAR van 3,7%, terwijl in Zuid-Holland en Noord-Brabant gemiddeld 4,2% werd betaald.

Woningen: mediane waarde per gemeente

De mediane waarde voor het BAR op basis van theoretische huur was in de eerste helft van 2022 met 3,7% het laagst in Amsterdam. Door het geringe aantal transacties kan er over andere gemeenten niets worden gezegd.

Bij de kaart: het mediane BAR – theoretische huur – per gemeente gebaseerd op woningbeleggingstransacties in de eerste helft van 2022.

Woningen: turnkey- en koopaannemingstransacties

Veel woningcomplexen worden verworven door middel van koopaanneming- en turnkey-overeenkomsten met een BAR-afspraak. Het merendeel van de transacties werd gesloten binnen twee bandbreedtes goed voor elk 42,9%, te weten tussen 3,7 en 4,1% en 4,2 en 4,6%. Het hoogste aanvangsrendement werd genoteerd in Waddinxveen, tegen fors lagere rendementen werd er gekocht in Amsterdam en Utrecht.

Vastgoedbeleggers hebben gemeten op basis van leverdatum in de eerste helft van 2022 voor ruim €8 miljard aan vastgoedbeleggingen gekocht. Een jaar eerder lag dit cijfer nog op een kleine €4,9 miljard euro. Dat constateert de Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD’ op basis van meldingen van aangesloten beleggers en een analyse van transacties in het kadaster met een transactiewaarde van meer dan €5 miljoen euro.

Met een totale waarde van €2,8 miljard was de categorie bedrijfsruimte (inclusief logistiek) het populairst, gevolgd door woningen met €2,3 miljard.

Type vastgoed € * mln 2022 (2021)
Bedrijfsruimte (incl. logistiek) 2.778 (1.774)
wonen 2.329 (1.232)
kantoor 1.172 (575)
winkel 1.045 (422)
Zorg/maatschappelijk 434 (450)
hotel 247 (97)
overige 57 (101)
Totaal 8.063 (4.883)
Bron: StiVAD *op basis van leverdatum

Gemeten op basis van overeenkomstdatum kwam het beleggingsvolume over de eerste zes maanden uit op €6,75 miljard. Het aandeel van de StiVAD-deelnemers hierin bedroeg €1,33 miljard, ofwel 19%. In het segment Wonen spelen StiVAD-deelnemers een dominante rol. In het eerste halfjaar van 2022 kochten StiVAD-deelnemers voor bijna €1 miljard aan woningbeleggingen (te bouwen en bestaand). Dit is 54% van het totaal.

Rendementen nieuwbouw
De rendementen van projecten met nieuwbouwwoningen lieten de afgelopen jaren een aanhoudende daling zien. Het landelijk gemiddelde rendement op nieuwbouwwoningen kwam in de eerste helft van 2022 uit op 3,85%, voor bestaande woningen op 4,34%. Voor het hele jaar 2021 lagen deze percentages op respectievelijk 4,13 en 4,32. Het rendement voor bestaande woningen is ten opzichte van vorig jaar dus licht gestegen.

BAR theoretisch StiVAD-deelnemers
(gemiddeld, nieuwbouw: turnkey en koop-aanneming)
Jaar van landelijk landelijk
overeenkomst nieuwbouw bestaand
2020 4,47 4,75
2021 4,13 4,32
2022 3,85 4,34

Koopaanneming en turnkey
Institutionele beleggers aangesloten bij StiVAD kochten tot september 2022 in 23 overeenkomsten 2.200 te bouwen woningen met een gezamenlijke waarde van 665 miljoen euro. Over heel 2021 werden 55 overeenkomsten gesloten voor 5.300 woningen met een waarde van 1,8 miljard euro. In 2020 kochten aangesloten beleggers nog 8.700 te bouwen woningen voor 2,6 miljard euro in 69 transacties.

Spreiding nieuwbouwwoningen
De nieuwbouwplannen voor woningen concentreren zich vooral in de vijf grote steden. In 2021 is de helft van alle nieuwbouwwoningen opgeleverd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Uit cijfers van StiVAD blijkt dat de geplande opleveringen van nieuwbouwwoningen in 2023, 2024 en 2025 zelfs voor 70 tot 80% in deze steden zijn gesitueerd.

Zorgvastgoed en hotels in trek
Nog steeds is zorgvastgoed vooral in trek bij gespecialiseerde zorgvastgoedbeleggers. In het eerste halfjaar werd voor €430 miljoen aan zorgvastgoedobjecten verkocht. In hotelvastgoed werd in de eerste jaarhelft 2022 voor €247 miljoen belegd. Dit is een toename van 39% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. De grootste transactie was de aankoop door Tristan Capital Partners van het QO Hotel aan de Amstelvlietstraat in Amsterdam. De koper betaalde €90 miljoen voor het hotel, ofwel €312.500 per kamer.