In het register stonden begin december 2021 4.021 transacties, waarvan:
* 1.605 woningcomplexen (210 uit openbare bron, ‘OT’)
* 964 winkels en winkelcentra (161 OT)
* 713 kantoren (282 OT)
* 416 bedrijfsvastgoed (387 OT)
* 207 woonzorgcomplexen (111 OT)
* 35 parkeergarages (8 OT)
* 34 overige (28 OT)

In de voorgaande zes maanden werden 616 nieuwe transacties toegevoegd, waarvan 508 uit openbare bron en 108 door StiVAD-deelnemers. De meldingen uit 2021 tellen tot nu op tot een totaal van tien miljard euro. De waarde van alle transacties in het VBT-register samen beloopt 50,9 miljard euro, waarvan 19,5 miljard uit openbare bron en 31,4 miljard euro voor rekening van StiVAD-deelnemers.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van kantorentransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Kantorentransacties werden door Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD’ in de eerste drie kwartalen van 2021 154 keer geregistreerd, met een waarde van 3,1 miljard euro. Deelnemers in StiVAD waren bij twintig deals betrokken, goed voor 556 miljoen euro. Er viel drie transacties in het vierde kwartaal. Het laagste BAR kwam uit op 3,4% voor een turnkey-overeenkomst voor de bouw van een kantoorpand van 15.000 m2 aan de Amsterdamse Zuidas. Het hoogste BAR lag op 10,2 voor de verkoop van een even groot kantoor op een kantorenpark aan de oostzijde van Utrecht. Het mediane BAR kwam uit op 7,0%.

Het landelijk opererende taxatiebureau Plus Taxaties heeft zich aangesloten bij de Stichting Vastgoeddata “StiVAD”. Het aantal deelnemers in StiVAD komt daarmee op 87, waaronder veertien taxatiebedrijven.

Plus Taxaties is eind 2019 ontstaan uit een joint venture tussen vastgoedadviseur Pin Oak en taxatiebureau KSD Taxaties. Het hoofdkantoor bevindt zich in Den Haag en daarnaast wordt er gewerkt vanuit een tweede vestiging in Amsterdam. Plus Taxaties taxeert voor beleggers, gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen.

Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties voor betere vastgoedtaxaties.

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen.

Markttransparantie
Bestuursvoorzitter Robbert van Dijk van StiVAD is blij met de nieuwe toetreder: “Met de toetreding van Plus Taxaties hebben zich bijna alle taxatiebureaus voor groot zakelijk vastgoed bij StiVAD aangesloten. Gezamenlijk werken wij aan een kwalitatief hoogwaardig register met marktreferenties. Markttransparantie draagt bij aan betere taxaties en daarmee aan het beter functioneren van de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt.”

Manager Waarderingen Pim Slegtenhorst van Plus Taxaties is enthousiast over de toetreding: “Toetreding tot StiVAD is een belangrijke mijlpaal in de jonge geschiedenis van Plus Taxaties. We zijn onder de indruk van de huidige omvang en kwaliteit van de data over vastgoedtransacties die nu via StiVAD voor ons beschikbaar zijn. Uiteraard kijken wij met enthousiasme uit naar de samenwerking en het leveren van een bijdrage aan het verder versterken van het informatieplatform StiVAD.”

Over StiVAD
StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passanten-index voor winkelcentra en -gebieden.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van winkeltransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Aan transacties met winkels en winkelcentra registreerde Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD’ er tot nu 99, met een totale waarde van 764 miljoen euro. Deelnemers in StiVAD hadden daarin een aandeel van 54,6 miljoen euro met 27 transacties. Institutionele beleggers en woningcorporaties hebben opnieuw vooral verkocht. Vier transacties vielen in het vierde kwartaal.

Het laagste BAR van 6% is geregistreerd voor de verkoop van een winkel in het centrum van Zaandam van 215 vierkante meter. Het hoogste BAR van 11% werd genoteerd voor de verkoop van een winkelpand in Winschoten. Het mediane BAR kwam lag op 9%.