De gespecialiseerde vastgoedtaxateur Fakton Valuation in Rotterdam heeft zich aangesloten bij de Stichting Vastgoeddata “StiVAD”. Daarmee maken nu veertien taxatiebedrijven gebruik van het referentieregister van vastgoedtransacties dat StiVAD beheert.

Fakton Valuation is gespecialiseerd in onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige taxaties van complexe ontwikkelopgaven en bijzondere vastgoedobjecten, uitgevoerd volgens de regels van het NRVT en conform de ethische richtlijnen van de RICS. Het bedrijf werkt voor gemeenten en diverse partijen uit de vastgoedketen, waaronder ontwikkelaars en beleggers.

Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties voor betere vastgoedtaxaties.

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen.

Markttransparantie
Bestuursvoorzitter Robbert van Dijk van StiVAD is blij met de nieuwe toetreder: “Met de toetreding van Fakton Valuation hebben zich bijna alle taxatiebureaus voor groot zakelijk vastgoed bij StiVAD aangesloten. Samen werken wij aan een kwalitatief hoogwaardig register met marktreferenties. Markttransparantie draagt bij aan betere taxaties en daarmee aan het beter functioneren van de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt.”

Partner Joep Thomassen van Fakton Valuation: “Inzicht in betaalde rendementen voor nieuw te ontwikkelen woon- en zorgobjecten is cruciaal in ons werk. Het zorgt ervoor dat overheden en marktpartijen sneller overeenstemming bereiken over grondtransacties. Dit draagt bij aan een versnelling van de nieuwbouwopgave.”

Over StiVAD
StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passanten-index voor winkelcentra en -gebieden.

De Belgische beursgenoteerde woningverhuurder Home Invest Belgium heeft zich aangesloten bij de Stichting Vastgoeddata “StiVAD”. De belegger – na Heimstaden de tweede buitenlandse deelnemer in StiVAD – verwierf in november 2021 zijn eerste bezit in Nederland.

Home Invest Belgium is een Belgische openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV of BE-REIT), gespecialiseerd in de aankoop, ontwikkeling, verhuur en beheer van woningen. De portefeuille omvat ruim 2.400 eenheden in 50 complexen met een waarde van 725 miljoen euro in België en Nederland.

Deelnemers in StiVAD
Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties voor betere vastgoedtaxaties.

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen.

Groeistrategie Home Invest
In het kader van haar groeistrategie heeft Home Invest Belgium gekozen om haar speelveld uit te breiden naar de Nederlandse markt. “Nederland is een land met sterke economische fundamenten. We willen na deze eerste stap absoluut doorgroeien in de Nederlandse markt”, stelt Sven Janssens, CEO van Home Invest Belgium.

Markttransparantie
Bestuursvoorzitter Robbert van Dijk van StiVAD is blij met de nieuwe toetreder: “Home Invest Belgium is na Heimstaden de tweede buitenlandse woningbelegger die zich bij StiVAD aansluit. Het toont aan dat ook buitenlandse partijen zich committeren aan een kwalitatief hoogwaardig register met marktreferenties. Ik hoop dat dit voorbeeld ook door andere buitenlandse partijen actief in Nederland zal worden gevolgd.”

Over StiVAD
StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passanten-index voor winkelcentra en -gebieden.

In het register stonden half maart 2022 4.635 transacties:
* 1.739 woningcomplexen
* 1.047 winkels en winkelcentra
* 846 kantoren
* 654 bedrijfsvastgoed
* 263 woonzorgcomplexen
* 35 parkeergarages
* 51 overige

In de voorgaande zes maanden werden 886 nieuwe transacties toegevoegd. De meldingen van de afgelopen 12 maanden tellen tot nu op tot een totaal van 22,9 miljard euro. De waarde van alle transacties in het VBT-register samen beloopt 60,6 miljard euro.

In tegenstelling tot 2020 werd in 2021 het hele jaar door zaken gedaan. Het laagste BAR van 3,4% is geregistreerd voor een in 2024 op te leveren kantoorpand aan de Amsterdamse Zuidas. Het hoogste BAR van 18,3% procent werd gerealiseerd bij de verkoop van een kantoor van een kleine 15.000 m2 in Apeldoorn. Koper was hier een particuliere belegger. Het mediane BAR lag op 9,3 procent.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van kantorentransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Het laagste BAR van 3,2% werd geregistreerd voor de verkoop van een winkelpand van bijna 11.000 m2 in het centrum van Amersfoort aan een projectontwikkelaar. Het hoogste BAR van 16,3% werd genoteerd voor de verkoop van een geplaagd winkelcentrum in Heerlen aan twee particuliere beleggers. Het mediane BAR kwam in het vierde kwartaal uit op 9,2%.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van winkeltransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

In het laatste kwart van 2021 registreerde StiVAD 20 transacties waarbij deelnemers in het transactieregister betrokken waren, met een totale waarde van 421 miljoen euro. Het mediane BAR kwam uit op 3,8%. In dit kwartaal leverde een portefeuilledeal tussen twee institutionele beleggers het laagste BAR van het jaar van 2,9%. Het hoogste BAR van 4,4% werd betaald door een institutionele belegger voor een wooncomplex met 130 eenheden in Zaandam, op te leveren in 2024.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR (theoretische huur) per kwartaal van transacties met woningcomplex. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Woningen: geografische spreiding

In 2021 vonden de meeste transacties plaats in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant met respectievelijk 28, 21 en 20 transacties onder StiVAD-deelnemers. Zuid-Holland was de provincie met het laagste gemiddelde BAR van 4,1%, terwijl in Noord-Holland en Noord-Brabant gemiddeld 4,2% werd betaald.

Woningen: mediane waarde per gemeente

De mediane waarde voor het BAR op basis van theoretische huur was in 2021 met 3,8% het laagst in de gemeenten Tilburg en Houten bij respectievelijk 4 en 3 transacties. In de gemeenten Amsterdam en Rotterdam lag dit percentage op 4 met respectievelijk 13 en 4 transacties. In Den Haag kwam het mediane BAR op 4,2% bij 6 transacties.

Bij de kaart: het mediane BAR – theoretische huur – per gemeente gebaseerd op woningbeleggingstransacties in 2021.

Woningen: turnkey- en koopaannemingstransacties

Veel woningcomplexen worden verworven door middel van koopaanneming- en turnkey-overeenkomsten met een BAR-afspraak. In het merendeel van die overeenkomsten (65 procent) werden in 2021 bruto aanvangsrendementen afgesproken tussen 3,8 en 4,5%. De laagste bruto aanvangsrendementen liggen tussen 3,4 en 3,8 procent en werden genoteerd voor projecten in Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Den Haag, Nootdorp en Uithoorn.