Woningcorporatie Staedion in Den Haag heeft zich aangesloten bij de Stichting Vastgoeddata “StiVAD”. Het aantal deelnemers in StiVAD komt daarmee op 85.

Woningcorporatie Staedion verhuurde in 2020 bijna 37.000 zelfstandige woningen en ruim 7.000 overige objecten als winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen. Daarmee heeft de corporatie één op de zeven woningen in Den Haag in bezit. Er werken ruim 450 mensen.

Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de vereniging van institutionele beleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties beschikbaar maken voor betere vastgoedtaxaties.

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen.

Bestuursvoorzitter Robbert van Dijk van StiVAD is blij met de nieuwe toetreders: “Staedion krijgt door de aansluiting bij StiVAD toegang tot referentietransacties die een betrouwbare onderbouwing bieden voor de marktwaarde van zijn woningbezit. Steeds meer corporaties sluiten zich aan. Met de betrouwbare marktdata van StiVAD kunnen zij hun assetmanagement en taxaties verder professionaliseren.” Inmiddels hebben zich 44 woningcorporaties bij StiVAD aangesloten.

Directeur Onderhoud en Vastgoed Dré Boidin van Staedion vertelt: “Met de deelname aan Stivad zetten we een belangrijke stap in de ontwikkeling van de vastgoeddata. We krijgen beter inzicht in onze vastgoedwaarderingen en vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de markttransparantie en professionalisering van onze sector.”

Over StiVAD

StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passanten-index voor winkelcentra en -gebieden.

In het register stonden eind augustus 2021 3.709 transacties, waarvan:
* 1.493 woningcomplexen (133 uit openbare bron, ‘OT’)
* 910 winkels en winkelcentra (127 OT)
* 647 kantoren (223 OT)
* 373 bedrijfsvastgoed (300 OT)
* 181 woonzorgcomplexen (96 OT)
* 35 parkeergarages (8 OT)
* 31 overige (24 OT)

In de voorgaande zes maanden werden 615 nieuwe transacties toegevoegd, waarvan 515 uit openbare bron en honderd door StiVAD-deelnemers. Het aantal meldingen in 2021 betreft een volume van 5,9 miljard euro. De waarde van alle transacties in het VBT-register samen beloopt 46,8 miljard euro, waarvan 16,2 miljard uit openbare bron en 30,6 miljard euro voor rekening van StiVAD-deelnemers.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van kantorentransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

 

Kantorentransacties werden door Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD’ in de eerste twee kwartalen van 2021 94 keer geregistreerd, met een waarde van 2,2 miljard euro. Deelnemers in StiVAD waren bij twaalf deals betrokken, goed voor 294,5 miljoen euro. Er viel één transactie in het derde kwartaal. Het laagste BAR kwam uit op 7,6 procent voor de verkoop van een groot kantoorpand in Amersfoort aan een buitenlandse investeerder. Het hoogste BAR lag op 10,5 voor de verkoop van een Rotterdams kantoorpand van 3.360 vierkante meter aan een institutionele belegger. Het mediane BAR kwam uit op 9,0 procent.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van winkeltransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

 

Aan transacties met winkels en winkelcentra registreerde Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD’ er tot nu 52, met een totale waarde van 437,5 miljoen euro. Deelnemers in StiVAD hadden daarin een aandeel van 29,5 miljoen euro met negen transacties. Institutionele beleggers en woningcorporaties hebben opnieuw vooral verkocht. Slechts bij één transactie ging het om een aankoop, nota bene binnen de eigen onderneming. Eén transactie viel in het derde kwartaal.

Het laagste BAR van 5 procent is geregistreerd voor de verkoop van een winkelplint onder een wooncomplex in Amsterdam West aan een projectontwikkelaar. Het hoogste BAR van 9,2 procent werd genoteerd voor de verkoop van een winkelpassage in Doorn aan een institutionele belegger (geen StiVAD-deelnemer). Het mediane BAR kwam lag op 6,2.

 

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR (theoretische huur) per kwartaal van transacties met woningcomplex. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

 

Er zijn in 2021 tot nu toe door Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD’ 47 woningbeleggingstransacties geregistreerd, met een totale waarde van 805,2 miljoen euro. Van deze deals kwamen er elf voor rekening van bij StiVAD aangesloten partijen, goed voor 334 miljoen euro. De overige transacties waren afkomstig uit openbare bron. In acht gevallen ging het om een koopaanneming- of turnkey-overeenkomst, met een gezamenlijke waarde van 301,2 miljoen euro.

In de grafiek is duidelijk te zien dat de markt voor woningcomplexen zich in het tweede kwartaal van 2021 normaliseert. In het eerste kwartaal werd het beeld vooral bepaald door de aankoop van woningen via koopaanneming- en turnkey-overeenkomsten. Daarin was duidelijk het effect van de verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers zichtbaar. In het tweede kwartaal werd al weer meer bestaand vastgoed verhandeld, waardoor aanvangsrendementen verder uit elkaar lagen. In het derde kwartaal werden nog slechts twee transacties geregistreerd, net te weinig om in een boxplot te kunnen weergeven.

Het laagste BAR kwam in het tweede kwartaal uit op 3,4 procent en betrof een koop-aannemingovereenkomst voor een appartementencomplex met 181 woningen In Amsterdam Noord. Het hoogste BAR van 4,4 procent werd betaald door een institutionele belegger voor getransformeerd kantoorpand met 25 wooneenheden. Verkoper is een particuliere belegger. Het mediane BAR komt uit op vier procent.

Woningen: geografische spreiding

De provincies met de meeste transacties met woningcomplexen waren Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. In Noord-Brabant lag het mediane BAR op 4,4 procent, Zuid-Holland scoorde een 4,1, Noord-Holland was het laagst met 3,9. In de overige provincies waren te weinig transacties (< 3) om een betrouwbare mediane BAR te berekenen.

Bij de kaart: het mediane BAR – theoretische huur – per gemeente gebaseerd op woningbeleggingstransacties in 2020.

 

Woningen: turnkey- en koopaannemingstransacties

Veel woningcomplexen worden verworven door middel van koopaanneming- en turnkey-overeenkomsten met een BAR-afspraak. Bij het merendeel (65 procent) van de overeenkomsten in de eerste twee kwartalen werden bruto aanvangsrendementen afgesproken tussen 3,8 en 4,6 procent. De laagste bruto aanvangsrendementen liggen tussen 3,4 en 3,8 procent en werden genoteerd voor projecten in Amsterdam en Den Haag.