Onafhankelijke Taxateurs Nederland B.V. (OTN) treedt toe tot StiVAD. StiVAD beheert een landelijk register met beleggingstransacties en heeft tot doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het beschikbaar stellen van de transactiedata aan de deelnemende taxateurs ten behoeve van referenties.

“Onafhankelijke Taxateurs Nederland staat voor het onafhankelijk taxeren van commercieel vastgoed. Het onafhankelijk houdt in dat OTN geen andere belangen dient dan het uitbrengen van de correcte taxaties aan de opdrachtgevers. Er zijn dan ook geen zakelijke banden tussen OTN en andere belanghebbenden (makelaars, projectontwikkelaars en financiers) in de vastgoedsector. OTN is een RICS Regulated Firm, is lid van de NVM en werkt met VastgoedCert gecertificeerde Register Taxateurs conform de 28 aanbevelingen van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA).”

“Een onafhankelijk platform als StiVAD waarbij vastgoedeigenaren transactiedata delen met onafhankelijke waarderingsdeskundigen is een uitstekende basis om de kwaliteit van taxaties te kunnen borgen. Onafhankelijke Taxateurs Nederland (OTN) ondersteunt deze ontwikkeling  van harte” aldus Herman G.M. Wentzel MRICS RRV RT, Directeur Taxaties.

StiVAD heeft momenteel 30 deelnemers waaronder institutionele en particuliere beleggers, corporaties en de grootste taxatiebureaus. Vanaf begin 2011 zijn er ruim 560 beleggingstransacties gemeld met een transactievolume van ruim € 4,7 miljard. De deelnemende taxatiebureaus taxeren gezamenlijk circa 75% van het Nederlandse zakelijk onroerend goed. “Wij zijn blij met de komst van Onafhankelijke Taxateurs Nederland (OTN). De taxateurs van OTN hebben al jarenlang een goede reputatie en zijn gespecialiseerd in de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed.
Hun deelname in StiVAD is weer een stap vooruit naar meer markttransparantie en verdere professionalisering”, aldus René Vierkant, bestuursvoorzitter van StiVAD.

 

Stichting Habion treedt toe tot StiVAD (Stichting Vastgoeddata) en gaat haar beleggingstransacties melden aan het landelijk register. StiVAD is een zelfreguleringsinitiatief in de vastgoedsector en beheert het transactieregister met als doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Habion is specialist in ouderenhuisvesting en beheert een landelijke vastgoedportefeuille. Deelnemende vastgoedeigenaren in StiVAD melden 50 kenmerken van hun beleggingstransacties aan het register en werken zo aan meer markttransparantie en verdere professionalisering.
De StiVAD deelnemers, waaronder ook taxateurs, krijgen via het register inzicht in de verrichte beleggingstransacties, waarmee zij onder andere taxaties op marktwaarde beter kunnen onderbouwen en tot betere verantwoorde portefeuillebeslissingen kunnen komen.

Habion is als maatschappelijke belegger landelijk actief in ouderenhuisvesting met een zorg- en diensten aanbod. “Habion vindt het melden van haar vastgoedtransacties aan een landelijk register een essentieel onderdeel van haar integriteitsbeleid. Daarnaast willen wij door onze deelname in StiVAD bijdragen aan verdere professionalisering van onze sector”, aldus Jaap van Berkel, portefeuillemanager.

StiVAD heeft momenteel 34 deelnemers, waaronder institutionele en particuliere vastgoedbeleggers, corporaties en taxatiebureaus. Er zijn vanaf begin 2011 meer dan 800 beleggingstransacties gemeld met een totaal transactievolume van ruim € 7,2 miljard. “De komst van Habion versterkt StiVAD als onafhankelijk informatieplatform en verbreedt het landelijk transactieregister. Wij verwachten verdere groei van StiVAD in de corporatiesector, omdat onder andere voor waarderingen op marktwaarde in verhuurde staat, marktreferenties van groot belang zijn”, aldus René Vierkant, voorzitter van het  bestuur van StiVAD.

Zie hieronder het persbericht.

PERSBERICHT HABION – STIVAD_30 juni 2015