Hieronder informeren wij u over ontwikkelingen op de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. De cijfers  zijn gebaseerd op unieke transactiedata die worden aangeleverd door 24 grote vastgoedbeleggers en corporaties. Hun gezamenlijk belegd vermogen in Nederlands vastgoed bedraagt circa € 70 miljard. Deze partijen leveren op deze manier een belangrijke bijdrage aan meer markttransparantie.  Daarnaast wisselt StiVAD informatie uit met 12 grote taxateurs, die circa 80% van het zakelijk vastgoed in Nederland waarderen. Reacties zijn welkom! Mail naar research@stivad.nl.

  • Op 01.01.16 waren er 984 beleggingstransacties bij het centrale StiVAD register gemeld.
  • De transacties vertegenwoordigen een volume van ruim € 8,8 miljard (koopsommen vrij op naam).
  • In 2015 zijn tot nu toe 399 transacties gemeld met een volume van € 3,93 miljard.
  • De deelnemende partijen kochten in 2015 voor € 1,61 miljard aan vastgoedbeleggingen.
  • De deelnemende partijen verkochten in 2015 voor € 2,32 miljard.
De transacties vertegenwoordigen een volume van ruim € 5,1 miljard (koopsommen vrij op naam).  De stijging is in 2014 met name te verklaren door meer aankopen, te weten € 1 miljard versus € 467 miljoen in 2013. De verkopen bedroegen € 614 miljoen in 2013 ten opzichte van € 657 miljoen in 2014.
bar-th-retail-vk
De gerealiseerde bruto aanvangsrendementen bij verkopen van winkelcomplexen zijn sinds het tweede half jaar van 2012 aan het stijgen. In het register is te zien dat de laatste jaren met name sprake is van verkopen van gemiddeld “kleinere” winkelbeleggingen in stadscentra buiten de Randstad. Bijna alle transacties vonden plaats tussen institutionele beleggers (verkopende partij) en particuliere beleggers.
t-n
Op 31.12.14 waren er 585 beleggingstransacties bij het centrale register gemeld (sinds 1.1.11). De transacties vertegenwoordigen een volume van ruim € 5,1 miljard (koopsommen vrij op naam). In 2014 werden er 149 transacties gemeld met een volume van € 1,7 miljard. Dit is een stijging van 55% ten opzichte van 2013 (€ 1,1 miljard).
bar-th-woningen-ka
Naast aan- en verkopen van woning- beleggingen registreert StiVAD eveneens kenmerken van “turn key”- en koop-aannemingovereenkomsten. Dit geeft een goed inzicht in de rendementen die beleggers bereid zijn te betalen voor nieuwbouw woningcomplexen, die gemiddeld genomen 1 tot 1,5 jaar later worden opgeleverd. In H2 2014 bedroeg de mediane BAR 5,6% voor koop-aannemingovereenkomsten. De stijging die sinds 2011 plaatsvindt, is niet eenduidig te verklaren. Onder andere de kapitaalmarktrente, de locatie, de omvang van de belegging en het portefeuillebeleid hebben alle invloed op de rendementsontwikkelingen.

 

bar-th-kantoren-vk
De tweedeling in de kantorenbeleggingsmarkt is kenmerkend. In het laatste half jaar van 2014 werd er een leegstaand kantoor van de hand gedaan tegen een BAR van bijna 60%. Daar staat tegenover de verkoop van een kantoorbelegging tegen 6,75%. De mediane verkoop BAR was 11,25%. Let op: deze BAR is gebaseerd op slechts 8 transacties.

Onno Breur is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Vastgoeddata (StiVAD). Onno Breur neemt daarmee de voorzittersfunctie over van Dick Gort die deze functie tijdelijk waarnam. De RvT kent nu de volgende samenstelling:

  • Onno Breur (voorzitter)
  • Dick Gort
  • Rob Vroom.

Onno Breur (64) was voorheen onder andere directeur bij Achmea Vastgoed en Vesteda Investment Management. De heer Breur was eveneens voorzitter van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN). StiVAD, opgericht in 2011, verzamelt en beheert een landelijk register met exacte gegevens van vastgoedbeleggingstransacties. De stichting heeft tot doel de transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen en data te verzamelen die kunnen dienen ter validatie van waarderingen. Deelnemers in StiVAD zijn institutionele en particuliere vastgoedbeleggers, corporaties, de taxatieafdelingen van de grotere vastgoedadviseurs en taxatiebureau’s. De stichting kent zowel een Raad van Toezicht als een bestuur.

Onno Breur: “StiVAD maakt een snelle groei door en kent een groot uitdagend speelveld. Om meer transparantie op de vastgoedmarkten te bereiken worden gesprekken gevoerd met onder andere de overheid, verscheidene toezichthouders, institutionele- en particuliere beleggers, de corporatiesector, de financiers, de cv-vastgoedbeleggers, de taxateurs en de accountants. Voor hun gemeenschappelijk belang, een professionele en een duurzaam aantrekkelijke Nederlandse vastgoedmarkt zet ik mij graag in.”

René Vierkant, voorzitter van het bestuur van StiVAD: “Met de benoeming van Onno Breur haalt de RvT van StiVAD veel bestuurlijke ervaring gecombineerd met uitgebreide vastgoedexpertise binnen. Met zijn grote netwerk en zijn toegankelijke houding is de heer Breur de juiste man op de juiste plaats. Wij verheugen ons op de samenwerking.”