Waar residentieel vastgoed medio 2018 een nieuwe prijspiek heeft bereikt, ligt de gemiddelde waarde van commercieel vastgoed nog ver onder de piek van 2007. Zo zijn kantoren en retail gemiddeld 35 tot 40 procentpunt goedkoper dan 2007.

Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op basis van cijfers van NVM Business, Strabo en Stivad. In de eerste helft van 2018 zijn de prijzen van bedrijfsruimten en kantoren met respectievelijk bijna 7 procent en 5 procent gestegen ten opzichte van 2017. Winkelvastgoed steeg bijna 2 procent in waarde.

Daarmee blijven de prijzen van winkelruimten achter bij de andere twee segmenten. De koopprijzen van bedrijfsruimten en kantoren blijven stijgen. In de eerste helft van 2018 zijn ze ten opzichte van 2017 gestegen met 6,7 procent (bedrijfsruimten) en 5,0 procent (kantoren). Daarmee zijn beide aanbeland op het niveau van de jaren 2001-2002. Ook winkelprijzen stijgen voorzichtig weer, na de daling in 2017, maar zitten nog op een niveau dat onder dat van het jaar 2000 (het basisjaar van de index) ligt.

Om de prijsontwikkeling van commercieel vastgoed beter te kunnen duiden, heeft ASRE de prijstrend afgezet tegen die van koopwoningen. Zowel qua groei – de prijs van koopwoningen groeide in de eerste helft van 2018 met ongeveer 11 procent – als qua niveau blijft commercieel vastgoed (ver) achter. Daar waar de gemiddelde woningprijs inmiddels de pre-crisispiek van 2007 ruim overstijgt, komt die van commercieel vastgoed nog niet boven het niveau van 2002 uit. In 2017 rendeerde Nederlands vastgoed 3 procent, aldus MSCI.

Prijsindex commercieel vastgoed StiVAD

De prijspiek van commercieel én residentieel vastgoed lag begin 2007 ten opzichte van 2010 tussen de 135 en 140 procent. Tussen 1990 en 2010 hield de prijsontwikkeling tussen commercieel en residentieel vastgoed gelijke tred. Maar vanaf 2010 is een trendbreuk ontstaan, waarbij commercieel vastgoed in waarde kelderde en de prijs zich veel langzamer herstelt. Zo bedroeg het prijsdal voor kantoren en winkels in 2014 ongeveer 80 procent ten opzichte van 2010 tegen ruim 120 procent voor woningen.

Medio 2018 heeft residentieel vastgoed een nieuwe prijspiek van 160 procent bereikt. Commercieel vastgoed blijft ondanks het lichte herstel ver onder de piek van 2007; winkelvastgoed heeft een schamele waarde van zo’n 85 procent ten opzichte van 2010, kantoren volgen met ruim 105 procent en bedrijfsruimten staan op ongeveer 115 procent.