Woonstichting ‘Thuis in Eindhoven heeft zich aangesloten bij StiVAD. Daarmee komt het aantal aangesloten corporaties op 46. ‘Thuis is een corporatie met 10.500 woningen in Best, Eindhoven, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

De woonproducten van ‘Thuis kennen verschillende combinaties voor vastgoed (type, prijs, kwaliteit), exploitatievorm (huur en koop) en locatie, die passen bij elke fase van een wooncarrière. De corporatie houdt daarbij rekening met ontwikkelingen in de markt als vergrijzing en een toename van het aantal kleinere huishoudens. ‘Thuis transformeert jaarlijks gemiddeld 1% van de portefeuille door sloop, verkoop, renovatie en nieuwbouw.

Deelnemers in StiVAD
Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele en grote particuliere beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) en startte met 17 zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties voor betere vastgoedtaxaties.

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen.

Markttransparantie
Bestuursvoorzitter Jef Holland van StiVAD is blij met de nieuwe toetreder: “Woonstichting ‘Thuis krijgt door de aansluiting bij StiVAD toegang tot referentietransacties die een betrouwbare onderbouwing bieden voor de marktwaarde van haar woningbezit. Steeds meer corporaties sluiten zich aan. Met de betrouwbare marktdata van StiVAD kunnen ze hun assetmanagement en taxaties verder professionaliseren.”

Het gespecialiseerde adviesbureau op het gebied van taxaties en grondzaken Gloudemans in Nuland heeft zich aangesloten bij StiVAD. Gloudemans kenmerkt zich door kennis voor het gehele spectrum van gebiedsontwikkeling en specialisaties op alle aspecten van onroerend goed, van landbouwgrond tot stedelijke (her)ontwikkelingen.

Gloudemans is actief in de Nederlandse vastgoedsector sinds de oprichting in 1918 door Antonius Gloudemans. Sinds die tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een veelzijdig adviesbureau op het gebied van vastgoed en grondzaken. Gloudemans heeft een divers team met NRVT-gecertificeerde taxateurs, die werkzaam zijn op alle taxatiegebieden: landelijk, wonen, bedrijfsmatig en groot zakelijk vastgoed.

Deelnemers in StiVAD
Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele en grote particuliere beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties voor betere vastgoedtaxaties.

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen.

“Voor een goede taxatie is betrouwbare marktinformatie van cruciaal belang zegt taxateur Frank Schavemaker van Gloudemans. “Met de gegevens van StiVAD heb je up-to-date marktinformatie beschikbaar, waardoor je de taxatie nog beter kan onderbouwen. Zeker in de huidige tijden is dit onmisbaar. Wij zijn dan ook erg blij dat we gebruik kunnen maken van de gegevens van StiVAD.”

Markttransparantie
Bestuursvoorzitter Jef Holland van StiVAD is blij met de nieuwe toetreder: “Met de toetreding van Gloudemans sluit zich opnieuw een gerespecteerd taxatiebureau voor grootzakelijk vastgoed bij StiVAD aan. Markttransparantie draagt bij aan betere taxaties en daarmee aan het beter functioneren van de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt.”