Artikelen door bb_admin

toename omvang register tot € 8,8 mld

De cumulatieve koopsommen (vrij op naam) zijn eind 2015 gestegen tot ruim € 8,8 miljard. De aan- en verkopen van woningcomplexen nemen sinds de tweede helft van 2012 meer dan de helft van de gemelde transacties voor hun rekening.

kantorenmarkt: sterke tweedeling

Met name in de eerste helft van 2014 verkochten beleggers veel kantoren. De verkoop bruto aanvangsrendementen (BAR) hebben over een periode van 3,5 jaar gevarieerd tussen de 9,5% en de 11%. Het laatste halfjaar is het rendement gestegen. De verkoop van kantoren met deels leegstand kan hier een goede verklaring voor zijn.  

winkelbeleggingen: mediane verkoop BAR stabiel rond de 8,75%

De verkopen van winkelcomplexen vonden tot de tweede helft van 2012 plaats tegen een stabiel bruto aanvangsrendement (BAR) van 6,75%. Vanaf begin 2013 kwam er meer bewegelijkheid in de markt. De BARREN liepen op tot de tweede helft van 2014. Sindsdien beweegt de mediane BAR zich rond de 8,75%. Bij nadere analyse van de transacties […]

woningbeleggingen: mediane BAR bij verkoop 7%

De bruto aanvangsrendementen (BAR) waartegen vastgoedbeleggers woningcomplexen verkocht hebben liggen de laatste twee jaar stabiel rond een mediane BAR van 7%. Met name in de periode van de tweede helft van 2013 tot en met de tweede helft van 2014 zijn de beleggers actief geweest met verkopen. Er zijn respectievelijk 49, 78 en 58 transacties […]

Onafhankelijke Taxateurs Nederland (OTN) treedt toe tot StiVAD

Onafhankelijke Taxateurs Nederland B.V. (OTN) treedt toe tot StiVAD. StiVAD beheert een landelijk register met beleggingstransacties en heeft tot doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het beschikbaar stellen van de transactiedata aan de deelnemende taxateurs ten behoeve van referenties. “Onafhankelijke Taxateurs Nederland staat voor het onafhankelijk taxeren van […]

Stichting HABION treedt toe tot StiVAD

Stichting Habion treedt toe tot StiVAD (Stichting Vastgoeddata) en gaat haar beleggingstransacties melden aan het landelijk register. StiVAD is een zelfreguleringsinitiatief in de vastgoedsector en beheert het transactieregister met als doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Habion is specialist in ouderenhuisvesting en beheert een landelijke vastgoedportefeuille. Deelnemende vastgoedeigenaren in StiVAD melden 50 kenmerken […]

StiVAD research, onafhankelijk, gebaseerd op unieke data

Hieronder informeren wij u over ontwikkelingen op de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. De cijfers  zijn gebaseerd op unieke transactiedata die worden aangeleverd door 24 grote vastgoedbeleggers en corporaties. Hun gezamenlijk belegd vermogen in Nederlands vastgoed bedraagt circa € 70 miljard. Deze partijen leveren op deze manier een belangrijke bijdrage aan meer markttransparantie.  Daarnaast wisselt StiVAD informatie uit […]

2014: ruime verdubbeling aankopen

De transacties vertegenwoordigen een volume van ruim € 5,1 miljard (koopsommen vrij op naam).  De stijging is in 2014 met name te verklaren door meer aankopen, te weten € 1 miljard versus € 467 miljoen in 2013. De verkopen bedroegen € 614 miljoen in 2013 ten opzichte van € 657 miljoen in 2014.

winkelbeleggingen: stijgende rendementen bij verkopen

De gerealiseerde bruto aanvangsrendementen bij verkopen van winkelcomplexen zijn sinds het tweede half jaar van 2012 aan het stijgen. In het register is te zien dat de laatste jaren met name sprake is van verkopen van gemiddeld “kleinere” winkelbeleggingen in stadscentra buiten de Randstad. Bijna alle transacties vonden plaats tussen institutionele beleggers (verkopende partij) en […]